Pages

Friday, 10 June 2011

ICT DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Sinopsis
  • ICT bermaksud teknologi maklumat dan teknologi komunikasi dalam bentuk digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian atau secara telematik untuk membantu manusia membangunkan negara.
  • Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) penting dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.
  • Kebolehan penggunaan ICT dikalangan pelajar membawa beberapa perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  • Penggunaan ICT telah membawa perubahan kepada sikap yang positif dikalangan pelajar.
  • ICT juga penting kepada guru bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.